+49 40 29 80 13 0 jobs@alfida.de

Spotkanie jest skierowane do osȯb posiadających wykształcenie zawodowe, chcących pracować w wyuczonym zawodzie, jak rȯwnież do osȯb prowadzących swoją działalność rzemeślniczą.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu oraz Hamburska Izba Rzemieślnicza zapraszają osoby szukające odpowiedzi na pytania dotyczące uznawania dyplomów zawodowych z Polski, oraz na pytania związane z prowadzeniem własnej dzałalności rzemieślniczej.

Praca w rzemiośle, perspektywy oraz usługi Izby Rzemieślniczej w Hamburgu 

optkanie odbędzie sie w środę 18. listopada 2015 w godzinach 18.00 – 20.00 w rezydencji Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Maria-Louisen Str.137 w Hamburgu w dzielnicy Winterhude.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Powitanie 

Pan Marian Cichosz, Konsul Generalny

Wprowadzenie 

Pani Eliane Clauditz z Izby Rzemieślniczej w Hamburgu

Uznawanie dyplomów zawodowych z Polski: szanse i perpektywy 

Pani Adriana Hoffmann z Izby Rzemieśliczej w Hamburgu

Doradztwo gospodarcze: zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej Pan Raphael v. Krasowicki z Izby Rzemieslniczej w Hamburgu

Wprowadzenie do niemieckiego systemu podatkowego Pani Sylwia Schumann z kancelarii doradctwa podatkowego Alfida Oriens

Osoby zainteresowane spotkaniem są proszone o zgłoszenie swojego udziału do 11. listopada 2015 r. telefonicznie pod numerem: 040 35905 468 lub poprzez e-mail: eliane.clauditz@hwk-hamburg.de